Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

O szlaku

Świętokrzyska Kuźnia Smaków

 

Szlak kulinarny "Świętokrzyska Kuźnia Smaków" jest jednym z największych w Polsce, liczy 103 obiekty. W jego skład wchodzi: 77 obiektów oferujących produkty tradycyjne, których jakość oraz wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, które zostały uznane w konkursach wojewódzkich i krajowych np. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, lub wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych oraz 26 obiektów - 15 restauracji i 11 gospodarstw agroturystycznych oferujących tradycyjne i lokalne potrawy stanowiące element dziedzictwa kulinarnego regionu świętokrzyskiego, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, lub które zostały spisane i opublikowane w wydawnictwach definiujących kuchnię świętokrzyską lub te wywodzące się z rodzinnych tradycji, zachowane w formie przekazu i kultywowane przez społeczność lokalną.

 

Wiele z oferowanych na szlaku produktów i potraw znajduje się na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak choćby sztandarowa zupa regionu, „królowa zup” - zalewajka świętokrzyska, prazoki, piernik z żytniej mąki czy pachnący chleb iwański albo wyjątkowo smaczny pączek opatowski. Podróżując szlakiem, można kupić bezpośrednio od producenta takie produkty, których trudno szukać w innych regionach Polski, oraz skosztować kuchni tradycyjnej opartej na surowcach charakterystycznych dla naszego regionu.

 

Oferta kulinarna ŚKS

 

Szlak zlokalizowany jest we wszystkich 13 powiatach województwa świętokrzyskiego: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, pińczowskim, sandomierskim, skarżyskim, starachowickim, staszowskim i włoszczowskim. Tworzą go podmioty, które przeszły procedurę certyfikacji. Każdy z obiektów, a wśród nich gospodarstwa sadownicze, winiarskie, przetwórnie, piekarnie oraz restauracje i gospodarstwa agroturystyczne oznakowany jest tablicą informacyjną w kolorze złotym ze znakiem graficznym prawnie chronionym – Świętokrzyska Kuźnia Smaków.

 

Szlak kulinarny promujący lokalną markę Świętokrzyska Kuźnia Smaków powstawał dzięki funduszom szwajcarskim oraz funduszom europejskim w czterech etapach. Pierwszy etap realizowany był w powiatach kieleckim, opatowskim, ostrowieckim i sandomierskim w latach 2013-2016 w ramach projektu pn. „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w ramach którego wypracowano procedury, utworzono szlak i nadano markę ŚKS 53 obiektom. Drugi etap budowy marki ŚKS kontynuowano w roku 2017 w kolejnych powiatach województwa świętokrzyskiego tj. : buskim, pińczowskim, staszowskim, starachowickim dzięki operacji pn. „Stymulowanie rozwoju rynku produktów regionalnych poprzez markę Świętokrzyska Kuźnia Smaków” realizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Trzeci etap to realizacja operacji pn.: „Świętokrzyska Kuźnia Smaków – lokalna marka” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu rozszerzono ofertę szlaku  o kolejne podmioty z 5 powiatów: koneckiego, włoszczowskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego i skarżyskiego. Czwarty etap i kolejny projekt pn. „Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków, jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości” to zarówno tytuł jak i cel operacji realizowanej w 2022 roku przez ŚODR Modliszewice, dzięki której nadano markę ŚKS kolejnym wytwórcom produktów tradycyjnych. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Dzięki funduszom zewnętrznym i pracy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach udało się stworzyć lokalną markę opartą na regionalnym dziedzictwie kulinarnym, będącą swego rodzaju kulinarną wizytówkę regionu świętokrzyskiego, pokazać miejsca wytwarzania i sprzedaży żywności tradycyjnej, poznać jej wytwórców, niejednokrotnie uczestniczyć w procesie jej wytwarzania oraz poznać atrakcje turystyczne najpiękniejszych rejonów województwa świętokrzyskiego.

 

Zapraszamy do kulinarnej podróży po jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc województwa świętokrzyskiego
Regionie Gór Świętokrzyskich

Więcej

 

Książka do pobrania:
Produkty tradycyjne regionu świętokrzyskiego

Książka "Potrawy tradycyjne regionu świętokrzyskiego"

Pobierz

Książka do pobrania:
Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich

Potrawy tradycyjne z regionu Gór Świętokrzyskich

Pobierz

 

 

Książka do pobrania:
Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji

Świętokrzyska tradycja źródłem inspiracji

Pobierz

 

Reportaż o Świętokrzyskiej
 Kuźni Smaków

   

Nowe smaki
na szlaku

 
 

 
Audycja radiowa o naszym szlaku smaków

 

Autorzy zdjęć:
Archiwum ŚODR, Archiwum UG Województwa Świętokrzyskiego, Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, Anna Frańczak, Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia, Monika Iskierka, Barbara Jedlikowska, Edyta Juda, Magdalena Kapłan, Dorota Kiljan, Teresa Kmiecicka, Monika Nowocień, OSM Opatów, Park Jurajski w Bałtowie, Jacek Piwowarski, Halina E.Sadecka, Alicja Stępień, Marian Sus, Janusz Suszyna, Alicja Śmiech, Marek Terczak, TimeMachine.pl, www.wrota-swietokrzyskie.pl.

 

Tag:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Aktualizacja strony internetowej www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl zrealizowana w ramach operacji
"Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków, jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości" realizowanej przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ