Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

Kontakt

Koordynator projektu

Jolanta Krupa

41 372 22 84 do 86
507 111 240

Asystenci projektu

Monika Sadowska
Izabela Milcarz
Anna Michalska

41 372 22 84 do 86

 

 

 


 

 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Modliszewice ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
(41) 372 22 84 do 86, fax: (41) 372 34 86

Tag:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Aktualizacja strony internetowej www.swietokrzyskakuzniasmakow.pl zrealizowana w ramach operacji
"Wsparcie rozwoju szlaku kulinarnego Świętokrzyska Kuźnia Smaków, jako narzędzia budowania marki lokalnych produktów żywnościowych wysokiej jakości" realizowanej przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ