Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 

Wykaz podmiotów rekomendowanych do nadania certyfikatów na „Szlak Świętokrzyska Kuźnia Smaków”

Od 29.11. do 7.12.2014 roku Zespół Certyfikujący powołany zarządzeniem Dyrektora ŚODR Nr 13 / 2014 z dnia 28.10.2014 r. przeprowadził certyfikację 46 podmiotów w powiatach: sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim i kieleckim zakwalifikowanych przez biuro projektu ŚKS ŚODR Modliszewice do II etapu certyfikacji. Z 46 podmiotów 34 uzyskały ilość punktów większą od wartości minimalnej, tj. 56 punktów zgodnie z § 3 pkt 10 Regulaminu Zespołu Certyfikującego, 11 podmiotów nie uzyskało minimum punktowego, 1 podmiot został zdyskwalifikowany po stwierdzeniu w trakcie certyfikacji braku spełnienia kryteriów prawnych. Ostatecznie rekomendację Zespołu Certyfikującego na „Szlak ŚKS” uzyskały 34 podmioty. Zespół przeprowadził certyfikację w oparciu o Kartę oceny podmiotów na „Szlak ŚKS” tj. Załącznik nr 3 do Regulaminu Zespołu Certyfikującego.


Dyrektor ŚODR po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej certyfikacji oraz wnioskiem rekomendacyjnym podmiotów na „Szlak ŚKS” złożonym przez Zespół Certyfikujący zatwierdził rekomendowane podmioty na „Szlak ŚKS” i do nadania Certyfikatów. Podmioty zostaną poinformowane przez ŚODR o kolejnych etapach i terminach realizacji zadania – wytycznie szlaku ŚKS tj.:

1. Zamieszczenie podmiotów na mapie szlaku ŚKS
2. Założenie domeny z aktywną mapą szlaku
3. Oznakowanie podmiotów logo szlaku ŚKS

Wręczenie Certyfikatów i podpisanie umów na stosowanie certyfikatu nastąpi w I kwartale 2015 r. o czym ŚODR Modliszewice poinformuje w stosownym czasie.

Koordynator projektu

Teresa Wąsik

Do pobrania:
Protokół: Zestawienie podmiotów wg powiatów,
które otrzymały rekomendację Zespołu Certyfikującego na "Szlak ŚKS"

Tag:

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ